Nye ferieregler fra den 1. september - hvad betyder det for dig?

Med de nye ferieregler, kan du optjene feriedage i én måned og så afholde dem allerede måneden efter.

Af Ole Strand og Lis Nexøe

Indtil den 1. september har ferieoptjening og ferieafholdelse været forskudt af hinanden, så man har optjent ferie i ét kalenderår, men først har kunnet holde ferien fra 1. maj i det følgende år.

Det har blandt andet betydet, at dimittender ikke har haft mulighed for ferie med feriepenge eller feriedagpenge i op til 16 måneder efter uddannelsens afslutning. Men med de nye regler om samtidighedsferie, optjener alle løbende ferie, som kan afholdes allerede måneden efter. 

Sådan optjener og afholder du samtidighedsferie

Med de nye regler optjener og afholder du ferie i samme periode. Et ferieår varer et år - fra den 1. september til 31. august det efterfølgende år.

Du optjener fortsat op til 2,08 feriedage hver måned (ligesom efter de gamle ferieregler), men nu kan du holde feriedagene allerede måneden efter du har optjent dem. Det kaldes i loven for samtidighedsferie.

Hidtil har der været et ferieår på 12 måneder. Med de nye regler bliver der i stedet en ferieafholdelsesperiode, som varer 16 måneder fra 1. september til 31. december det efterfølgende år.

ferieregler 2020

Ferien kan holdes i perioden fra 1. september til 31. december året efter (16 måneder).

Som lønmodtager har du ret til at holde tre ugers sammenhængende ferie (hovedferien) i perioden fra 1. maj – 30. september.

Alle lønmodtagere har ret til at holde fem ugers ferie i ferieåret.

Arbejdsgiveren skal ligesom i dag varsle, hvornår lønmodtagerne skal afholde deres optjente ferie. Hovedferien skal varsles mindst tre måneder før den afholdes, mens øvrig ferie skal varsles mindst en måned før.

OBS: Hvis du er ledig, gælder der særlige regler for optjening af feriedagpenge og varsling af ferien

  Færre feriedage i efterårsferien 2020

  Fra september 2020, begynder du at optjene op til 2,08 feriedage pr. måned, du er ansat eller er ledig.   

  Det betyder, at du i oktober 2020 kun har optjent 2,08 feriedage i september måned, og altså ikke har feriedage nok til en uges efterårsferie.

  For mange vil det dog næppe blive et problem, fordi:

  1. Hvis du har restferie i det ferieår, der sluttede den 31. august  2020, kan du aftale med arbejdsgiveren, at overføre restferien til det nye ferieår, der startede den 1. september 2020.
    
  2. Hvis du har en 6. ferieuge eller feriefridage, kan du også bruge dem.

  Ferie på forskud fra den 1. september 2020

  I den nye ferielov er der også mulighed for at holde ferie på forskud, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver. I så fald har du mulighed for at holde ferie, inden du har optjent den.

  Hvis du så stopper i jobbet, inden ferien når at blive optjent, vil arbejdsgiveren til gengæld have mulighed for at modregne værdien af ferien i din løn.

   Hvorfor skal vi have en ny ferielov?

   Formålet med den nye ferielov er at modernisere reglerne og samtidig sikre, at de lever op til EU-bestemmelserne. ”EU-kommissionen har kritiseret de danske ferieregler, fordi nyansatte kan være nødt til at vente op til 16 måneder, fra de starter på deres første job, til de kan holde betalt ferie. Og det skyldes, at man i dag optjener ferie i kalenderåret, og herefter skal man vente fire måneder, før man kan begynde at afholde sin ferie.

   Bliver der ændret på varslingen af min ferie?

   Nej. Varslingen er stadig 3 måneder for hovedferien og mindst 1 måned for anden ferie. Du har også fortsat krav på at holde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden fra 1. maj til 30. september

   Hvad med den 6. ferieuge og feriefridage?

   Den nye ferielov vedrører kun de 5 uger, som er sikret igennem ferieloven. Al ferie og feriefridage, der er aftalt derudover med din arbejdsgiver i overenskomst eller aftale, er ikke ændret. Det kan dog være, at der skal ændres på overenskomst/aftale, så den ekstra ferie og feriefridage følger det nye ferieår.

   Hvad med feriedagpenge?

   Reglerne om feriedagpenge følger principperne om samtidighedsferie, flytning af ferieåret og indførelsen af en ny ferieafholdelsesperiode.

   Feriedagpenge optjenes altså i ferieåret, til brug for afholdelse af ferie med feriedagpenge i ferieafholdelsesperioden.

   Læs mere om reglerne for optjening og afholdelse af feriedagpenge

   Bliv medlem af CA+

   Med CA+ får du endnu flere fordele og en øget juridisk sikring - et godt alternativ til en fagforening.

   Knap: Tilmeld dig CA+

   CA Advokathjælp – juridisk bistand fra professionelle advokater

   CA Advokathjælp yder professionel hjælp omkring kontrakter, klausuler, opsigelser og andre juridiske spørgsmål.

   Det koster kun 50 kr./md. for lønmodtagere og selvstændige. For studiemedlemmer er det gratis.

   Kontakt CA Advokathjælp

   Advodan
   Gl. Ringstedvej 61
   4300 Holbæk

   Tel: 5945 4040
   Mail: advokat@ca.dk

   Mandag - Torsdag 9.00 - 16.00
   Fredag 9.00 - 15.00