Frivilligt ulønnet arbejde

Arbejde medfører fradrag i dagpengene – uanset om du får løn for det eller ej. Du kan dog udføre nogle typer frivilligt arbejde uden fradrag i dagpenge.

Normalt sker der fradrag i dagpengene for alt arbejde - uanset om arbejdet er lønnet eller ulønnet, og uanset om arbejdet udføres uden for normal arbejdstid eller på helligdage.

Du kan dog udføre aktiviteter eller frivilligt, ulønnet arbejde uden, at det medfører fradrag, hvis aktiviteten/arbejdet 

 • foregår i Danmark,
 • ikke har forbindelse med privat erhvervsvirksomhed,
 • ikke er underlagt ansættelsesretlige forpligtelser og
 • udføres for en frivillig organisation/forening, hvis formål ikke er at skabe overskud. 

Hvis du bor i en af de 9 frikommuner (Fredensborg, Fredericia, Gentofte, Gladsaxe, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland eller Viborg Kommune) beder vi dig undersøge i din kommune, hvad disse særregler betyder for dig og herefter kontakte os.

Frivillige aktiviteter – uden begrænsning

Aktiviteter i frivillige foreninger/organisationer medfører ikke fradrag i dagpengene, hvis de ikke udbydes som almindeligt arbejde, og det ikke kræver en særlig uddannelse. Aktiviteterne er typisk hobbyprægede aktiviteter, som man deltager i af interesse, f.eks: 

 • Almindeligt forefaldende aktiviteter i sociale cafeer, medborgerhuse, væresteder mv. f.eks. servere og lave kaffe, hjælpe med madlavning, snakke med gæster osv. 
 • Deltagelse i almindeligt foreningsarbejde – kirkelige-, kulturelle-, beboerforeninger, f.eks. spejderklubben, frimærkeforeninger, bridgeklubber eller hobbyforeninger
 • Idrætsaktiviteter, herunder som træner i foreninger, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnede trænere
 • Besøgsven, herunder indkøbshjælp, nabohjælp
 • Indsamler for nødhjælpsorganisationer eller ekspedient i genbrugsbutikker under f.eks. Dansk Røde Kors eller aktiviteter i humanitære organisationer.

Frivilligt, ulønnet arbejde - i op til 44 timer om måneden 

Frivilligt ulønnet arbejde, der udføres for frivillige organisationer, kan udføres i op til 44 timer om måneden uden fradrag i dagpengene (hvis man er på efterløn, kan man udføre frivilligt ulønnet arbejde i op til 65 timer om måneden uden fradrag i efterlønnen).

Dette gælder for arbejde, der også udbydes som lønarbejde eller kræver en særlig uddannelse. Det kan f.eks. være:

 • rådgivning, herunder telefonrådgivning, der kræver eller forudsætter en særlig uddannelse om f.eks. sociale forhold og rettigheder samt økonomiske spørgsmål
 • præst eller psykolog på krisecenter, i social/humanitære institutioner/organisationer/foreninger for f.eks. udsatte grupper 
 • jurist i retshjælp. 

Ønsker du at søge om at måtte arbejde frivilligt, beder vi dig udfylde og indsende blanketten: erklæring om frivilligt arbejde. Du skal bruge dit NemID til at logge ind med.

Frivilligt, ulønnet arbejde ifm primær drift/vedligeholdelse - fradrag

Frivilligt arbejde, der vedrører organisationens/foreningens primære drift og vedligeholdelse, medfører som hovedregel fradrag i dagpengene fra første time. Det gælder:

 • Primær drift - f.eks. personaleadministration, økonomi- og organisationsstyring, men også arbejde eller andre opgaver, som en offentlig myndighed er forpligtet til at udføre, f.eks. udbringning af mad til ældre
 • Vedligeholdelse - dvs. funktioner, der er med til at sikre, at de fysiske rammer er i orden, såsom tilførsel af vand, varme eller el, arbejde som forudsætter, at den enkelte er i besiddelse af en autorisation. Vedligeholdelse kan f.eks. også være varetagelse af den daglige rengøring, malerarbejde og lignende.

Primære driftsopgaver, der er undtaget fra fradrag 

Du kan få dagpenge uden fradrag samtidig med primære driftsopgaver, hvis arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft, og arbejdet i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft.

Det kan f.eks. være mindre administrative opgaver (f.eks. arkivarbejde, omstilling eller receptionistopgaver) samt mindre koordineringsopgaver (f.eks. i forbindelse med indsamlinger, formidling af frivilligt arbejde, sammensætning af vagtplaner m.v. eller arbejde som bogholder eller revisor i mindre foreninger, klubber m.v.).

Vedligeholdelsesopgaver, der er undtaget fra fradrag:

Der fradrages ikke for vedligeholdelsesopgaver, hvis det ulønnede arbejde:

 • kan sidestilles med almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig

 • arbejdet udføres lejlighedsvist

 • arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft i organisationen mv

 • arbejdet i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft

 • arbejdet kan udføres uden, at der kræves autorisation.

Eksempler på vedligeholdelse, der ikke medfører fradrag, er lejlighedsvis rengøring eller den årlige hovedrengøring af klubhuset, maling af klubhuset eller af spejderhytten, opkridtning af boldbaner, vinterklargøring af søspejdernes både og lignende.

Kontakt altid CA, hvis du er i tvivl, om det, du laver, skal medføre fradrag i dagpengene.