Fortryd fravalg af efterløn

Du kan under visse betingelser fortryde dit fravalg, og blive tilmeldt efterlønsordningen igen

Har du fravalgt efterlønnen og fortrudt det?

Du har mulighed for at fortryde, og tilmelde dig efterlønsordningen alligevel, hvis du opfylder 3 betingelser:

Betingelse nr. 1: Senest 15 år før efterløn

Det er en betingelse, at du tilmelder dig efterlønsordningen senest 15 år før efterlønsalderen. Her kan du tjekke din efterlønsalder.

Hvis du er født før 1. juli 1960 kan du ikke benytte dig af muligheden for senere tilmelding til efterlønnen.

Betingelse nr. 2: Krav om uafbrudt medlemskab

Det er også en betingelse, at du har været a-kasse-medlem uden afbrydelser i en længere periode:

  • Uafbrudt a-kassemedlemskab fra 1. januar 1997, hvis du er født før 1. januar 1973. 

  • Uafbrudt a-kassemedlemskab siden den dag du fyldte 24 år, hvis du er født 1. januar 1973 eller senere.

Betingelse nr. 3: Du skal være afskåret fra den ordinære ordning

Det er desuden et krav, at du ikke kan opfylde betingelserne for at gøre brug af den ordinære efterlønsordning.

Dette gælder også, hvis du for eksempel opfylder betingelserne for at gå på den ordinære efterløn, når du fylder 66. I dette tilfælde vil det være en fordel at vælge fortrydelsesordningen i stedet for. Det kan du dog kun gøre, hvis du fraskrevet dig muligheden for at gøre brug af den ordinære ordning.

Du fraskriver dig ordningen således:

Hvis du er født før den 1. januar 1976, vil du ikke kunne tilmelde dig fortrydelsesordningen, hvis

  • du har hul i din indbetaling af efterlønsbidrag efter den 1. januar 2008 (hullet skal være større end eventuelle bidragsfrie perioder), og

  • du enten ikke har indbetalt til efterlønsordningen senest fra den dag, du fyldte 30 - eller du ikke ikke kan nå at indbetale til ordningen i 30 år, før du fylder 67. 

Hvis du er født i 1976 eller 1977, vil du ikke kunne tilmelde dig fortrydelsesordningen, hvis

  • du ikke har betalt til efterlønsordningen senest fra den dag, du fyldte 32 eller

  • du har holdt så lange pauser i indbetalingen, at du ikke kan nå at betale til ordningen i 30 år, før du fylder 67.

Hvis du er født 1. januar 1978 eller senere, vil du ikke kunne tilmelde dig fortrydelsesordningen, hvis

  • du ikke har betalt til ordningen senest fra den dag du fyldte 30 eller

  • du har holdt så lange pauser i indbetalingen, at du ikke kan nå at betale til ordningen i 30 år, før du fylder 67 år.

Nedsat efterløn

Når du bliver tilmeldt efterlønsordningen senere end normalt, når du heller ikke at betale så meget i efterlønsbidrag. 

Derfor bliver din efterløn nedsat med 2 % for hvert hele år, du ikke har betalt bidrag. For hver hele måned du der ud over ikke har betalt bidrag, vil din sats blive nedsat med 2/12 %.

Der er ikke mulighed for at efterbetale de manglende efterlønsbidrag.


Nedsat præmie

Hvis du arbejder efter du når efterlønsalderen, kan du få en skattefri præmie. Du begynder at optjene den skattefri præmie, når du har haft dit efterlønsbevis i to år, og når du samtidig har arbejdet mindst 3.120 timer, fra du fik efterlønsbeviset. Du vil herefter optjene en skattefri præmie for hver gang, du har arbejdet 481 timer (tre måneder på fuld tid). Alle lønarbejdstimer tæller med - også selvom du er gået på efterløn. Hvis du er selvstændig på fuld tid, optjener du en skattefri præmie for hver gang, du har drevet selvstændig virksomhed på fuld tid i tre måneder.

Når du bliver tilmeldt efterlønsordningen senere end normalt, når du ikke at betale så meget i efterlønsbidrag. 

Derfor bliver den skattefri præmie reduceret med 4 % for hvert hele år, du ikke har betalt bidrag. For hver hele måned du derudover ikke har betalt bidrag, vil din sats blive nedsat med 0,17 %.


Tilmeld dig efterlønsordningen

Vil du gerne tilmelde dig efterlønsordningen via fortrydelsesordningen, så send en mail med navn og cpr-nummer til ca@ca.dk.


 

 

Vigtig info!

Du kan ikke bruge fortrydelsesordningen ift efterløn, hvis du har meldt dig ud og fået udbetalt dine efterlønspenge skattefrit enten i 2012 eller i første halvår af 2018.

FAQ om efterløn

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål.