Kursus i projektledelse: Projektuniverset

Bliv en stærk projektleder. Dette kursus rummer alt det grundlæggende fra projektlederens værktøjskasse, fx metode, planlægning, interessentanalyse m.m. 

Kurset er for dig, der er, eller skal være, projektleder for et vigtigt projekt. Du ønsker at være klædt på til at kunne overskue hvad der sker i projektet og hvornår, således at det er dig, der styrer projektet, og ikke omvendt. 

Kurset tager fat på emner, der er relevante i alle typer projekter. Det kan være interne opgaver i en virksomhed, eller opgaver, der knytter sig til samarbejde med kunder og andre interessenter udenfor virksomheden. Kurset er praktisk orienteret krydret med teorier, og du arbejder med typiske situationer i et projektforløb ud fra en gennemgående case.

Med i kursusprisen er

 • Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
 • Bogen ”Projektlederens formelsamling”
 • Frokost, frugt, the og kaffe under kurset

Knap: Tilmeld

Indhold, udbytte & kursusmål

Kursusindhold

 • Forstå projektarbejdsformen
 • Anvende projektværktøjskassen
 • Anvende metoder til at styre og sikre fremdrift
 • Arbejde med projekttrekanten (tid, ressourcer, indhold)
 • Udarbejde målformulering
 • Udarbejde interessentanalyse
 • Organisere og planlægge arbejdet
 • Estimering og ressourceplanlægning
 • Overlevering og nedlukning af projektet
 • Overordnet forståelse for dynamikken i et projektteam
 • Planlægning af din egen LEDELSES indsats

Kursusudbytte

 • Du lærer om projektledelse at:
 • Udnytte deltagernes stærke sider med et godt samarbejde som resultat
 • Forstå og være bevidst om din rolle som projektleder eller deltager
 • Forstå ledelsesprocesserne
 • Samarbejde med interessenter 

Din organisation får:

 • En kompetent projektleder eller – deltager, der har overblik og styr på værktøjerne
 • En mere bevidst og dygtigere sparringspartner i forhold til interessenter og ledelse
 • En projektleder, der kan organisere projektteamet

Kursusmål

Ved at deltage på kurset bliver du klædt på som projektleder. Der er fokus på de grundlæggende projektledelsesværktøjer og kompetencer, som er afgørende og vigtige uanset projekttype. På kurset bliver du trænet i generelle og grundlæggende færdigheder i projektarbejdsformen og projektledelse.

 

Deltagerprofil

Du er projektleder eller kommende projektleder, og du ønsker at få overblik over et projekt, dets indhold og metode. Måske er du lige nu projektdeltager, og er på vej til den første projektlederopgave. Kurset er også for dig, der står over for at skulle starte et projekt, da det giver et godt fundament til projektets opstartsfase.

 

Undervisningsform

Kurset afholdes som et 3-dages intensivt kursus uden overnatning. Kurset varighed er alle tre kursusdage kl. 9.00-16.30. Kurset afholdes på dansk med danske materialer. Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås ligeledes i relation til praktiske eksempler.

CA+ udbyder kurset sammen med Peak Consulting Group, som står for kursusdagen i deres lokaler og med deres underviser.

 

Frister og undervisningssted

Frist for tilmelding: 
2 uger før kursusstart.

Afbud:
Se afbudsregler her

Undervisningssted:
Peak Consulting Group
Lyngbyvej 2
2100 København Ø

 

Praktisk info

Priser
CA+ medlemspris:
kr. 6.240,- (ekskl. moms)

CA-medlemspris:
kr. 6.940,- (ekskl. moms)

Normalpris:
kr. 9.500,- (ekskl. moms)

Varighed
3 dage
Alle dage kl. 9-16:30

Kursusdatoer 2021 - Kbh Ø
Mandag-onsdag 22.-24. marts

Knap: Tilmeld