Opgørelse over feriedage

Her kan du se en oversigt over hvor mange dage med ret til feriedagpenge, du har optjent.

Læs mere om ferie

Her kan du læse mere om, hvad du som dagpengemodtager skal være opmærksom på, hvis du skal afholde ferie.