Regeringen vil skrotte opholdskravet – gør det nu!

UPDATE 23/1-2020: OPHOLDSKRAVET AFSKAFFES FRA 1. FEBRUAR 2020

Decorative

26. august 2019

Den socialdemokratiske regering vil fjerne det omstridte opholdskrav, der begrænser retten til dagpenge. 

Det garanterer beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i et interview med Politiken den 25. august. Og regeringens støttepartier – SF, Enhedslisten og De Radikale - støtter også en annullering og er klar til at sikre regeringen flertal for en hurtig afskaffelse af opholdskravet. Men hvis der ikke findes penge på finansloven i år, risikerer det først at blive i 2021 eller senere. 

Opholdskravet rammer forkert

Opholdskravet betyder, at man skal have opholdt sig i Danmark eller et andet EU-land i syv ud af de seneste 12 år for at være berettiget til dagpenge. Det gælder også, selv om man i alle årene har indbetalt til en a-kasse. Det blev vedtaget af VLAK-regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti kort før årsskiftet og trådte i kraft ved nytår. 

Ideen med opholdskravet var at skærme dagpengesystemet for udlændinge, der kommer til Danmark. Men realiteten er, at det primært rammer danskere, der i en periode har boet i udlandet.

Siden opholdskravet blev indført den 1. januar 2019 har der desuden været et stort administrativt arbejde med at kontrollere, om medlemmer der har opholdt sig i udlandet, opfylder opholdskravet.

I a-kassernes brancheorganisation Danske A-kasser glæder direktør Verner Sand Kirk sig over udsigten til, at regeringen fjerner opholdskravet.

”Men det kan kun gå for langsomt, for der er ikke noget fornuftigt argument for den ordning”, siger Verner Sand Kirk til Politiken og påpeger, at jo længere tid opholdskravet får lov at overleve, desto flere vil det ramme.

Opholdskravet koster ledige dagpengeretten

I CA er direktør Christian Sørby Friis også glad for ministerens udmelding.   

”Opholdskravet virker ikke efter hensigten. Det fratager folk deres dagpengeret, fordi de tog til udlandet i god tro, lang tid før der blev indført et opholdskrav. Så tak til Peter Hummelgaard og Folketingets flertal for at sætte en stopper for det”, siger Christian Sørbye Friis.

Fjernelsen af opholdskravet kan efter hans mening ikke gå hurtigt nok.

”Alene i CA har 48 medlemmer meldt sig ud siden nytår, fordi de ikke kan få dagpenge på grund af opholdskravet. På landsplan er der mange flere. Så hver dag opholdskravet eksisterer, koster det flere dagpengeretten. Stop det så hurtigt som muligt”, siger Christian Sørbye Friis.

Dokumentationskrav giver unødige forsinkelser

Ifølge et notat fra Danske A-Kasser har opholdskravet i årets første syv måneder betydet, at 3.746 medlemmers ledighedssager ikke har kunnet behandles hurtigt digitalt, men i stedet har skullet tjekkes for, om opholdskravet er opfyldt. 

Det er et problem, som CA har helt inde på livet, fordi a-kassen har mange udenlandske dimittender som medlemmer.

De fleste af CA’s udenlandske medlemmer kommer fra andre EU-lande, og bliver derfor som udgangspunkt ikke ramt af opholdskravet, fordi deres ophold i disse lande sidestilles med ophold i Danmark.

Men CA skal alligevel indhente dokumentation fra de andre EU-lande for, at medlemmerne ikke har boet udenfor EU inden de kom til Danmark – også selvom medlemmerne i mange tilfælde selv kan sandsynliggøre det med dokumentation for leje af bopæl eller indskrivning på undervisningsinstitutioner i hjemlandet.   

Det giver store administrative udfordringer, fordi myndighederne i disse lande svarer sent – og i en tredjedel af sagerne svarer de slet ikke. Det giver forsinkelser i sagsbehandlingen, og besvær og uro for medlemmerne. 

Opholdskravet fjernes måske først i 2021 eller senere

Selvom der er politisk flertal for at fjerne opholdskravet, forsvinder det ikke lige nu og her. For det kræver en lovændring - og finansiering. 

Et lovforlag kan først fremsættes i oktober, når Folketinget åbner igen, men det kommer formentlig til at tage længere tid end det. For Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har den 27. august meddelt til blandt andet DR Nyheder, at der først skal findes finansiering, og at en annullering af opholdskravet ikke kan nå at komme med i den kommende finanslov.

"Når vi på et tidspunkt har fundet finansiering i samarbejde med andre partier, skal det væk", siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Det kan betyde, at opholdskravet først bliver annulleret i med virkning fra 2021 eller senere.

”Selvfølgelig skal vi have respekt for lovgivningsprocessen, men jeg vil anbefale Peter Hummelgaard at sætte turbo på lovarbejdet, så opholdskravet fjernes så hurtigt som muligt”, siger Christian Sørbye Friis.

Lemp dokumentationskravene nu!

Christian Sørbye Friis anbefaler også ministeren, at sætte embedsværket i gang med at se på mulighederne for at lempe på dokumentationskravene for ophold i andre EU-lande inden da.

”I dag skal vi vente i op til 6 måneder for at få dokumentation fra andre EU-lande – og i mange tilfælde får vi dem aldrig. Det kræver blot en simpel ændring i dokumentationskravet, så vi kan bruge den lediges egen dokumentation og en tro-og-love-erklæring om ophold i EU-landet. Det vil spare meget arbejde for den ledige, for myndighederne i de andre EU-lande og for de danske a-kasser. Den tid kan vi bruge mere fornuftigt på at hjælpe medlemmerne med at komme i job igen”, siger Christian Sørbye Friis.

Læs mere:

Politikens interview med Peter Hummelgaard den 25/8

Notat fra Danske A-Kasser

DR Nyheder den 27/8

Decorative

Opholdskrav - hvad betyder det for din dagpengeret?

Har du opholdt dig i over 5 år i udlandet inden for de seneste 12 år - eller planlægger du det - kan du stå helt uden dagpenge

Læs mere