Hvad betyder Brexit for dagpenge og ophold i UK?

Decorative31. januar 2020.

Dagen er kommet. Storbritannien udtræder af EU den 31. januar 2020.

Men ifølge udtrædelsesaftalen er der en overgangsordning, som gælder frem til den 31. december 2020.

I overgangsperioden finder EU-retten fortsat fuld anvendelse. Overgangsperioden kan efter aftale mellem EU og UK blive forlænget med op til 2 år, men foreløbig ønsker den britiske regering ikke at forlænge perioden.

I overgangsperioden kan man forstsat rejse frem og tilbage mellem Danmark og UK, og man kan studere og arbejde osv., som om Storbritannien var et EU-land.

Når overgangsperioden er slut, bevarer borgerne ret til sociale ydelser, som om UK fortsat var et EU-land.  Det gælder dog kun for de borgere, der har været omfattet af EU's regler om fri bevægelighed før overgangsperiodens udløb.

Hvis man fx aktuelt arbejder i UK - eller får arbejde der i overgangsperioden - kan man fortsætte med at arbejde der, som om man var EU-borger. Hvis man bliver fx syg eller arbejdsløs, har man ret til fortsat ophold og sociale ydelser i Storbritannien. Og når/hvis man rejser tilbage til Danmark, kan man i fremtiden få udbetalt pension efter EU-reglerne. Det samme gælder i den omvendte situation for briter i Danmark.

Det er endnu uklart, hvad der vil gælde, hvis man ønsker at tage til Storbritannien efter overgangsperiodens udløb for at arbejde.

Det kommer an på, hvad der bliver aftalt mellem UK og EU. Som udgangspunkt skal man formentlig opfylde de betingelser og få de rettigheder, der gælder for andre tredjelandsborgere. Det samme udgangspunkt vil gælde for britiske borgere, der ønsker at bo/arbejde i Danmark. 

Brexits betydning for borgerne