Efterløn

Efterlønsordningen giver dig mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet 3-5 år før folkepensionsalderen. Det er en frivillig ordning, som du kan tilmelde dig, mens du er aktiv lønmodtager.

Når du indbetaler til efterlønsordningen, har du mulighed for at gå på efterløn og trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet 3-5 år før folkepensionsalderen.

Hvad skal du betale i efterlønsbidrag?

I efterlønsperioden kan du få efterløn på op til 231.864,- kr./år, afhængig af overgangstidspunktet, pensioner og indtægt fra arbejde. Når du er tilmeldt efterlønsordningen, skal du betale efterlønsbidrag på 1.560,- kr. hvert kvartal.

Du kan når som helst melde dig ud af ordningen, og pengene kan overføres til en anden pensionsopsparing og i nogle tilfælde tilbagebetales kontant - efter fradrag for skat. Det kan du, hvis du har betalt efterlønsbidrag i mindre end et år, eller hvis du har nået efterlønsalderen. Ved dødsfald bliver det indbetalte beløb udbetalt til boet.

Hvornår kan du gå på efterløn?

Hvornår du kan gå på efterløn afhænger af din alder. Læs mere her: Regler om overgang til efterløn

Bemærk

  • Du kan tidligst gå på efterløn, fra den dag vi modtager din ansøgning om efterløn. 
  • Du skal desuden være dagpengeberettiget, når du går på efterløn.
  • Hvis du har opbrugt din ret til dagpenge, inden du når efterlønsalderen, skal vi modtaget din ansøgning inden, du når efterlønsalderen.
  • Er du ledig og opbruger din ret til dagpenge efter du har nået efterlønsalderen, skal vi modtage din ansøgning inden, din dagpengeret udløber.

Modtager vi den senere, vil du ikke være berettiget til efterløn. 

Fleksibel efterløn

Efterlønsordningen er fleksibel, så hvis du ønsker at trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet, er der mulighed for det. Det betyder, at du kan arbejde som lønmodtager, mod at dine arbejdstimer bliver fradraget i efterlønnen. Du kan arbejde op til 145,53 timer om måneden, hvis du vil have udbetalt supplerende efterløn. Du kan optjene ret til en skattefri præmie, hvis du arbejder i efterlønsperioden.  

Læs mere om reglerne, når du er på efterløn

Udfyld efterlønskort

Du skal søge om efterløn ved at udfylde og indsende et efterlønskort til CA hver måned.

Udfyld efterlønskort - 6 mdr.

Hvis du har bopæl i Danmark og ikke har anden arbejdsindkomst, kan du vælge at udfylde et efterlønskort hver 6. måned.

Tilmelding til efterløn

For at kunne gå på efterløn, skal du være tilmeldt efterlønsordningen. Læs her hvordan du tilmelder dig.

Overgang til efterløn

Tidspunktet for din overgang til efterløn afhænger af din alder og din dagpengeret. Bliv klogere på overgangen til efterløn her. 

Når du er på efterløn

Her kan du læse om de regler der gælder, når du er på efterløn og hvilken betydning fx arbejde, pension og udlandsophold har.

Betaling til efterløn

Du skal betale efterlønsbidrag i en årrække og din fødselsdato afgør, hvornår du kan gå på efterløn.

Fortryd fravalg af efterløn

Du kan under visse betingelser fortryde dit fravalg af efterløn, og blive tilmeldt efterlønsordningen igen.

Efterlønsordning - en gratis lodseddel

Er du i tvivl, om du vil blive i efterlønsordningen?

Få et hurtigt overblik her.

FAQ om efterløn

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål.