Sygdom og barsel som selvstændig

I CA vil vi gerne høre fra dig, hvis du som hel eller delvis ledig bliver syg eller skal på barsel. Herudover skal du underrette Erhvervsstyrelsen (VIRK) eller Udbetaling Danmark.

Sygdom

Har du spørgsmål om sygdom i forhold til selvstændig virksomhed, skal du kontakte Udbetaling Danmark på 7012 2032.

Som selvstændig erhvervsdrivende har du først ret til sygedagpenge efter 14 dages sygdom. Du kan dog tegne en forsikring, der giver dig mulighed for udbetaling af sygedagpenge fra enten 1. eller 3. sygedag. Denne forsikring tegner du via Virk Indberet

Læs mere om sygedagpenge for selvstændige erhvervsdrivende på borger.dk.

Er du ledig? 

Hvis du er helt eller delvis ledig, skal du melde dig syg på Jobnet. Du bliver automatisk afmeldt Jobnet efter 14 dages sygdom.  

Hvis du er ledig, når din sygdomsperiode er slut, skal du tilmelde dig som ledig på Jobnet og sende CA a-kasse en ledighedserklæring.

 

 

 

Barsel

Har du spørgsmål om barsel i forhold til selvstændig virksomhed, skal du kontakte Erhvervsstyrelsen via VIRK.dk.

Som selvstændig erhvervsdrivende beregnes størrelsen af dine barselsdagpenge ud fra overskuddet i din virksomhed. Har du ikke et overskud i din virksomhed, eller er overskuddet meget lavt, kan du tegne en forsikring, der sikrer dig mindst  2/3 af den maksimale barselsdagpengesats. Denne forsikring tegner du via Virk Indberet

Læs mere om barselsdagpenge for selvstændige erhvervsdrivende på borger.dk.

Er du ledig? Kontakt CA a-kasse

Hvis du er helt eller delvis ledig op til din barsel, skal du melde din barsel til CA a-kasse.

Hvis du er ledig, når din barsel er slut, skal du sende CA en ledighedserklæring samt en kopi af din sidste udbetalingsspecifikation fra Udbetaling Danmark.

For at få ret til dagpenge skal du desuden have pasningsmulighed til dit barn og igen være til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

Kontakt CA's eksperter i dagpengeret for selvstændige

 3314 9045 // ca@ca.dk

Er du endnu ikke medlem af CA a-kasse? Meld dig ind her.