Stærk gennemslagskraft som projektleder

På dette kursus får du mulighed for at lære dig selv bedre at kende, får metoder til at arbejde under pres og styrke din personlige gennemslagskraft. Du bliver bevidst om din og andres motivation, som er en væsentlig drivkraft for at tage ejerskab og lyst til at handle.

Endelig arbejdes der med din måde at forvalte din rolle som projektleder både personligt og kommunikativt.

Knap: Tilmeld

Indhold, udbytte & kursusmål

Kursusindhold
Du har ansvar for mere end dig selv, når du er projektleder og er dybt afhængig af gode samarbejdsrelationer for at lykkes med et projekt. Det gælder både kollegialt, med interessenter og opadtil ift. din chef. På dette kursus får du mulighed for at lære dig selv bedre at kende, får metoder til at arbejde under pres og styrke din personlige gennemslagskraft. Du bliver bevidst om din og andres motivation, som er en væsentlig drivkraft for at tage ejerskab og lyst til at handle. Endelig arbejdes der med din måde at forvalte din rolle som projektleder både personligt og kommunikativt.

• ”Projektlederrollen og rolle cockpittet” – En model for hvordan du skal begå dig

• Redskaber til at forstå og navigere i projektlederrollen uden formel magt

• Viden om dig selv og hvordan du opnår bedre gennemslagskraft

• Motivation som målrettet redskab til at skabe medejerskab hos samarbejdspartnere

• Metoder til bedre selvkontrol under pres

• Indblik i hvordan du kan træde i karakter i rollen som projektleder

• Arbejde med dilemmaer og cases fra egen hverdag

Kursusudbytte

• Indsigt i hvordan du forvalter din rolle som projektleder med dit personlige præg

• Viden om hvordan du begår dig på forskellige niveauer i en organisation

• Selvindsigt og metoder til at arbejde under pres

• Konkrete færdigheder i at kommunikere, håndtere konflikter og give konstruktiv feedback

• Kompetent situationstilpasset adfærd så din gennemslagskraft vokser

• Indsigt i din og andres motivation og hvordan du arbejder med dette

• Operationelle værktøjer, som direkte kan anvendes efter kurset

Kursusmål
Du opnår selvindsigt og viden om egen og andres motivation, så du forstår, hvad der skaber engagement og energi til handlinger. 

På kurset lærer at forstå dig selv bedre, så du indgår konstruktivt og kompetent i samarbejdsrelationer, hvor du skal trække på din personlige autoritet for at få følgeskab fra kolleger og interessenter.

 

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til projektledere, der ønsker større selvindsigt, at styrke sin personlige kommunikation og gennemslagskraft. Kurset er både for nye og mere erfarne projektledere fra offentlige og private virksomheder.

 

Undervisningsform

Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdag og erfaringer. Der veksles mellem teoretiske indlæg, individuel og fælles refleksion, øvelser og personlig handleplan. Kurset forudsætter aktiv deltagelse. Der vil ikke være rollespil.

CA+ udbyder kurset sammen med Peak Consulting Group, som står for kursusdagen i deres lokaler og med deres underviser. Prisen er inkl. materialer og forplejning.

 

Frister og undervisningssted

Afbud:
Se afbudsregler her

Frist for tilmelding:
2 uger før kursusstart.

Undervisningssted:
Peak Consulting Group
Lyngbyvej 2
2100 København Ø

 

Praktisk info

Priser
CA+ medlemspris:
kr. 6.400,- (ekskl. moms)

CA-medlemspris:
kr. 7.100,- (ekskl. moms)

Normalpris:
kr. 10.400,- (ekskl. moms)

Varighed
2 dage
Begge dage kl. 9-16:00

Kursusdatoer 2021 - Kbh Ø
Torsdag-fredag 26.-27. august

Knap: Tilmeld