Sådan får du udbetalt dine dagpenge

For at få dagpenge, skal du hver måned udfylde et dagpengekort. 

På dagpengekortet skal du for hver dag i måneden - inkl. lørdage og søndage - oplyse om arbejde, lønindtægter, sygdom, ferie, manglende rådighed og andet, som har betydning for din dagpengeudbetaling.
 

Udbetaling af dagpenge hver måned

Dine dagpenge bliver udbetalt for en hel kalendermåned ad gangen og vil være til disposition den sidste bankdag i måneden. Du får adgang til at udfylde et dagpengekort på vores ’Selvbetjening’ en uge inden månedens udgang. 

Her kan du se datoerne for, hvornår du skal indsende dit dagpengekort

Når du udfylder dit dagpengekort, skal du oplyse, hvad der har været af arbejde, indtægter og andre aktiviteter, sygdom, ferie m.v. for hele måneden, også selvom du kun beder om dagpenge for noget af måneden. Du skal også oplyse om det arbejde, du forventer at have resten af måneden. Der bliver altså tale om en slags a conto-udbetaling, baseret på dine oplysninger.

 

Frist for at indsende dagpengekort

Du har en frist på 1 måned + 10 dage til at indtaste dit dagpengekort. Det er vigtigt, at du er opmærksom på denne frist, for ellers må vi nemlig ikke udbetale dagpenge til dig for måneden. 

Se alle frister i indeværende år i denne oversigt

 

Vi skal måske regulere din udbetaling af dagpenge

Den 11. i efterfølgende måned modtager vi oplysninger fra din arbejdsgiver om de løntimer, du har haft i den forudgående måned. Hvis der er forskel på det, du har skrevet på dit kort, og de oplysninger vi får fra arbejdsgiveren, kan det betyde, at vi skal lave en efterregulering af dine dagpenge.

Hvis du har fået udbetalt for lidt, udbetaler vi differencen med det samme. Hvis du har fået udbetalt for meget, vil vi modregne forskellen i dine efterfølgende dagpengeudbetalinger. Vi kontakter dig altid, inden vi regulerer din udbetaling, så du kan reagere, hvis du ikke er enig.

 

Karens hver 4. måned, hvis du ikke har arbejdet mere end 148 timer

Hver 4. måned skal vi undersøge, hvor meget du har arbejdet i de sidste 4 måneder, og om du eventuelt skal trækkes for en karensdag.

Har du ikke arbejdet mere end 148 timer i 4 måneders-perioden, skal vi trække dig for et beløb, der svarer til 1 dags dagpenge. Det er kun lønarbejde, der tæller med i opgørelsen. 

Du undgår altså karensen, hvis du haft mere med 148 timers lønarbejde indenfor de 4 måneder.