Nye regler for din ferie i 2020

DecorativeDen 1. maj startede det nye ferieår. Men hvor et ferieår normalt varer 12 måneder, er det i år kun et lille ferieår, som varer 4 måneder frem til udgangen af august 2020.

Det skyldes, at der fra den 1. september kommer helt nye ferieregler, så vi overgår fra ’forskudt ferie’ til ’samtidighedsferie’.

Det betyder grundlæggende, at med forskudt ferie har du hidtil optjent ferie i ét kalenderår, som du først kunne holde i det efterfølgende ferieår, men fra 1. september 2020 vil du kunne afholde din ferie med løn eller feriegodtgørelse i takt med, at den optjenes, altså i praksis allerede måneden efter. Det kan du læse meget mere om her.

Men inden vi kommer til 1. september, er vi nu i gang med det lille ferieår på 4 måneder fra 1. maj til 31. august 2020 som en slags overgangsperiode mellem de gamle og de nye ferieregler.

Færre feriedage i det lille ferieår

I det lille ferieår fra 1. maj 2020 til 30. august 2020  holder du forskudt ferie, som du plejer.

Normalt har du ret til op til 5 ugers ferie ved starten af et nyt ferieår, men fordi dette ferieår kun varer 4 måneder, kan du kun holde op til 16,6 feriedage med løn eller feriegodtgørelse - ud fra det som du har optjent i de første otte måneder af 2019.

Det svarer til 3 uger og 1,6 dage. Det betyder fx, at du godt kan holde tre ugers sommerferie i sommeren 2020, men hvis du derimod vil holde fire ugers sommerferie i 2020, er der ikke feriedage nok.

Sådan kan du supplere feriedagene i det lille ferieår

Mange lønmodtagere vil dog have mulighed for at supplere feriedagene med ekstra feriedage eller feriefridage.Hvis du har overført restferie fra det netop overståede ferieår, kan du også bruge dem i det lille ferieår.

Hvis du har ret til en 6. ferieuge eller feriefridage i henhold til overenskomst eller anden aftale, kan du også bruge disse. 

Færre feriedage i efterårsferien 2020

Når den nye ferielov er trådt fuldt i kraft 1. september 2020, begynder du at optjene 2,08 feriedage pr. måned, du er ansat.  

Det betyder, at du i oktober 2020 kun har optjent 2,08 feriedage i september måned, og altså ikke har feriedage nok til en uges efterårsferie.

Men mange vil have mulighed for i stedet at bruge ekstra feriedage og feriefridage - eller eventuelt holde ferie på forskud (se nedenfor)

Ferie på forskud fra den 1. september 2020

I den nye ferielov er der mulighed for at holde ferie på forskud, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver. I så fald har du mulighed for at holde ferie, inden du har optjent den.

Hvis du så stopper i jobbet, inden ferien når at blive optjent, vil arbejdsgiveren til gengæld have mulighed for at modregne værdien af ferien i din løn.

Her kan du læse mere om den nye ferielov og overgangsreglerne

 

Den nye ferielov - hvad betyder den for dig?

Decorative

Med den nye ferielov går vi i 2020 fra forskudt ferie til samtidighedsferie. De nye regler betyder blandt andet, at 

  • nyuddannede kan holde ferie fra ansættelsens start. 
  • en del af din optjente ferie fra 2019 indefryses. 
  • du har lidt færre feriedage til sommerferie og efterårsferie i 2020. 
  • du stadig har ret til 25 dages ferie
  • du kan holde ferie på forskud.

Læs mere