Mens du er ledig

Sådan får du udbetalt dine dagpenge

For at få dagpenge, skal du hver måned udfylde et dagpengekort. Der skal du for hver dag i måneden - inkl. lørdage og søndage - oplyse om arbejde, lønindtægter, sygdom, ferie, manglende rådighed og andet, som har betydning for din dagpengeudbetaling.

Pligt til rådighed og jobsøgning

Som ledig skal du være aktivt arbejdssøgende og til rådighed for arbejdsmarkedet. Du har også pligt til at deltage i en række møder i a-kasse og jobcenter.

Hvis du får deltidsarbejde, mens du er ledig

Når du er ledig, sker der fradrag i dagpengene for arbejde, indtægter, ferie, sygdom m.m. På denne side kan du læse mere om reglerne.

Fradrag i dagpenge

Når du er ledig, sker der fradrag i dagpengene for arbejde, indtægter, ferie, sygdom m.m.

Selvstændig virksomhed

Der er forskel på, hvilken betydning din selvstændige aktivitet har, alt efter om den anses for at være en egentlig selvstændig bibeskæftigelse, formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse.

Aktivering, praktik og løntilskud

Når du har været ledig en tid, har du ret og pligt til aktivering. Det kan være uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud.

Frivilligt ulønnet arbejde

Arbejde medfører fradrag i dagpengene – uanset om du får løn for det eller ej. Du kan dog udføre nogle typer frivilligt arbejde uden fradrag i dagpenge. 

Ferie

Du kan naturligvis holde ferie, selvom du er ledig. Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis du i en periode ikke ønsker at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Uddannelse

Mens du er ledig, kan du i et begrænset omfang deltage i kurser og uddannelser for at kvalificere dig til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. 

Udland

Ophold i Danmark er en betingelse for at få dagpenge. Men under visse betingelser kan du modtage dagpenge, mens du har ophold i udlandet.

Sygdom

Hvis du bliver syg, kan du ikke få dagpenge, fordi du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. I stedet kan du få sygedagpenge fra kommunen.

Barsel

Når du bliver forælder, har du ret til barselsorlov. Her kan du læse mere om reglerne omkring barselsdagpenge og dét at være på barsel som ledig.

Digitalt overblik

Du kan hos Jobnet via ”Min side” få adgang til flere oplysninger om dine  dagpenge og din dagpengeret.

Banner: Hent folderen "Værd at vide, når du er ledig"