Lønsikring - Spørgsmål og svar om Corona

Få svar på dine spørgsmål om lønsikring og Corona, fx om du kan få lønsikring, når du ikke skal søge arbejde som ledig. Eller om du kan få lønsikring, hvis du bliver opsagt, sat ned i tid eler hjemsendt på grund af Corona. 

 

Jeg er lige blevet ledig - Hvad gør jeg?

Du skal anmelde din ledighed til lønsikringen, det gør du på www.lonsikring.com/ca under "Min Lønsikring" 

Jeg er ledig og får udbetalt lønsikring. Mine børn er hjemsendt fra daginstitution/skole. Har det betydning for min lønsikring?

Du skal fortsat være tilmeldt Jobcenteret som arbejdsledig og modtage dagpenge, så fortsætter udbetalingen som hidtil.

Kan jeg fortsat få udbetaling fra lønsikringen, selvom jeg ikke skal søge 2 jobs om ugen?

Ja, du vil fortsat få udbetaling, så længe beskæftigelsesindsatsen er suspenderet og du stadig modtager dagpenge. Bemærk at din forsikring maksimalt dækker i det antal måneder som fremgår af din police.

Min arbejdsgiver overvejer at bruge reglerne om arbejdsfordeling. Kan jeg så få udbetalinger fra lønsikringen?

Nej, du kan ikke få udbetaling fra lønsikringen under en periode med arbejdsfordeling. Arbejdsforholdet / din ansættelse anses ikke for at være endeligt ophørt under en arbejdsfordeling.

Kan jeg få udbetaling fra lønsikringen ved hjemsendelse?

Nej, lønsikringen dækker ikke ved hjemsendelse, du skal være opsagt og ufrivillig arbejdsløs før din lønsikring dækker.

Jeg er ikke smittet med corona virus, men er sat i karantæne af Styrelsen for Patientsikkerhed. Kan jeg få udbetalt ydelser?

Nej, forsikringen dækker ikke i en karantæneperiode. Hvis du er uarbejdsdygtig og modtager sygedagepenge skal du anmelde det til forsikringen, det gør du på www.lonsikring.com/ca under "Min Lønsikring" 

Kan jeg få ydelser fra lønsikringen, når jeg har været i et risikoområde, som myndighedernes anbefaler at man ikke rejser til?

Hvis du har været ude og rejse, og du bliver anbefalet, at du bliver hjemme i 2 uger efter du har forladt området, så vil du kunne få udbetalinger fra lønforsikringen så længe du fortsat opfylder betingelserne for udbetaling af dagpenge.

Jeg er ledig og får udbetalt lønsikring. Kan jeg fortsat få lønsikring, hvis jeg er smittet med Corona og sygemeldt?

Ja. CA Lønsikring består af to forsikringer – mod arbejdsløshed og mod uarbejdsdygtighed på grund af sygdom.

Hvis du er fuldtidsledig

Som fuldtidsledig får du dagpenge fra a-kassen under de første 14 dages sygdom, og derefter får du sygedagpenge. Så længe du får dagpenge fra a-kassen under din sygdom, er det CA Lønsikrings forsikring mod arbejdsløshed, som du får udbetalt ydelser fra.

Hvis du er syg i mere end 14 dage, vil du i resten af din sygeperiode i stedet få sygedagpenge fra kommunen. Derfor kan du i den periode ikke få erstatning for arbejdsløshed fra CA Lønsikring. Men hvis du får sygedagpenge, vil du i stedet kunne få tilsvarende udbetalinger fra CA Lønsikrings forsikring mod uarbejdsdygtighed på grund af sygdom. Men det kræver, at du efter de første 14 dages sygdom laver en ny anmeldelse om uarbejdsdygtighed til Lønsikringen.

Deltidsledig med fast nedsat tid

Når du er ledig med fast deltidsarbejde, kan du ikke få dagpenge fra a-kassen under de første 14 dages sygdom.

Men i stedet kan du få sygedagpenge fra kommunen fra første sygedag. Du vil i denne periode også kunne få ydelser for uarbejdsdygtighed på grund af sygdom fra CA Lønsikring i hele sygdomsperioden. 

Jeg er ikke smittet med corona virus, men jeg er sat i karantæne af Styrelsen for Patientsikkerhed. Kan jeg få udbetalt ydelser

Nej, forsikringen dækker ikke i en karantæneperiode. Hvis du er uarbedsdygtig og modtager sygedagepenge skal du anmelde det til forsikringen, det gør du på www.lonsikring.com/ca under "Min Lønsikring" 

 

Har du spørgsmål til CA Lønsikring?

CA Lønsikring udbydes til CA's medlemmer af forsikringsselskabet AmTrust i samarbejde med Marsh. CA er ikke involveret i administrationen af ordningen. Kontakt i stedet CA Lønsikring/Marsh på tlf 4595 4671 eller ca.lonsikring@mmc.com

Decorative
Decorative
Decorative
Decorative
Decorative
Decorative