Lønmodtager - spørgsmål og svar om Corona

Se, hvordan er du stillet som lønmodtager, bl.a. hvis

  • du bliver smittet eller kommer i hjemmekarantæne pga coronavirus/covid-19,
  • du skal arbejde hjemme og passe børn samtidig,
  • du bliver varslet ferie eller opsagt.  

Kilder: CA Advokathjælp/Advodan og Corona og din virksomhed - Virksomhedsguiden.dk 

Kan jeg blive opsagt pga Corona krisen?

Ja, men de almindelige regler for opsigelse gælder stadig. Det vil sige, at din arbejdsgiver skal have en saglig grund til at afskedige dig. Det vil det fx være, hvis der ikke er arbejde til dig på grund af manglende materialer til produktion, manglende ordrer, kunder eller generelt tab i omsætning.

Kan jeg blive sat ned i tid eller løn uden varsel?

Kan jeg blive sat ned i tid eller løn uden varsel?

Normalt kan virksomheden kun sætte dig ned i tid eller løn, hvis det aftales med dig.

Hvis du ikke vil lave en aftale, kan arbejdsgiveren godt sætte dig ned i tid eller løn alligevel, men så betragtes det som en væsentlig ændring i dine ansættelsesvilkår, der sidestilles med en opsigelse og derfor skal varsles med arbejdsgivers opsigelsesvarsel.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du ikke vil acceptere det, kan det ende med en egentlig afskedigelse.

Som led i hjælpepakkerne til virksomhederne, er der dog givet mulighed for, at arbejdsgiveren kan også sætte dig ned i tid og løn, hvis der bliver lavet en aftale om arbejdsfordeling.. Læs mere om arbejdsfordeling.

Har jeg krav på løn, hvis jeg bliver syg eller hjemsendt?

Det afhænger af din situation.

Hvis du er smittet med corona virus.

Så er du syg og har ret til løn på samme måde som under andre former for sygdom. Det er dog en god idé at skaffe en lægeerklæring.

Hvis du er blevet sat i karantæne af sundhedsmyndighederne

I princippet har du ikke ret til løn, når du er sendt i karantæne af din læge, hvis du ikke rent faktisk er syg med corona virus. Der vil dog være tale om en vurdering af den konkrete situation, for hvis du har været udsat for særlig smittefare, kan det muligvis sidestilles med egentlig sygdom. I så fald vil du være berettiget til at modtage løn i perioden.

Du er blevet sendt hjem af din arbejdsgiver

Hvis du er fastansat, og din arbejdsgiver sender dig hjem, har du som udgangspunkt krav på fuld løn under hjemsendelsen. Hvis det er muligt for dig at arbejde hjemmefra – evt. med en anden type opgaver end normalt – har du pligt til at gøre dét.

Hvis du ikke er fastansat, men har krav på et bestemt antal timer eller vagter ifølge din ansættelseskontrakt, har du ret til løn for dem som normalt. Din arbejdsgiver kan dog godt sende dig hjem uden løn, hvis du ikke har en kontrakt, der garanterer dig en fast arbejdsmængde.

Du skal være opmærksom på, at på nogle overenskomstområder kan der være mulighed for, at man bliver sendt hjem uden løn, fx på hotel- og restaurationsområdet.

Jeg er bange for at blive smittet. Kan jeg blive hjemme fra arbejde?

Hvis du ikke har aftalt det med din arbejdsgiver, og du ikke er syg, kan du ikke sende dig selv i hjemmekarantæne. Det betragtes som ulovlig udeblivelse, og din arbejdsgiver har ret til at bortvise dig fra arbejdspladsen.

Er du bange for at blive smittet, bør du tale med din arbejdsgiver om det. Hvis du er i risikogruppen, kan du også bede din læge om en vurdering. Sender din læge dig i hjemmekarantæne, har du ret til fuld løn – men hvis det er muligt, skal du fortsætte dit arbejde hjemmefra.

Har jeg ret til at afholde allerede planlagt ferie?

Hvis din ferie er påbegyndt, kan din arbejdsgiver ikke tvinge dig til at møde på arbejde igen. Er du endnu ikke gået på ferie, kan den godt blive udskudt, hvis virusudbruddet gør det nødvendigt af hensyn til virksomhedens drift. I så fald skal din arbejdsgiver erstatte dit tab.

Har du planlagt en rejse i din ferie – fx i forbindelse med påsken – skal du være opmærksom på, at det kan få konsekvenser for din løn, hvis du tager afsted som planlagt. Du risikerer at miste din løn, hvis du bliver syg med coronavirus eller sendt i karantæne efter en rejse til et risiko-område, fx Italien, fordi det saå kan betragtes som selvforskyldt fravær.

Min ferie i udlandet er blevet aflyst. Kan jeg blive pålagt at holde feriedagene alligevel?

Din arbejdsgiver kan godt fastholde den aftalte ferie, som du så må holde herhjemme i stedet. Du får løn mens du holder ferien.

Kan virksomheden pållægge mig at holde ferie under Corona-krisen?

Arbejdsgiveren skal normalt varsle afholdelse af restferie med 1 måneds varsel og din hovedferie med 3 måneders varsel. Men i særlige situationer, kan arbejdsgiveren sende dig på ferie med kort eller intet varsel.  Det gælder fx hvis der er indtrådt en begivenhed af en upåregnelig og ekstraordinær karakter, som driftsmæssigt påvirker virksomheden. Det kommer altid an på en konkret vurdering, men for mange vil den nuværende Corona-krise formentlig opfylde disse krav. 

Kan jeg undlade at arbejde for at passe hjemsendte børn?

Hvis du er pålagt at arbejde i virksomheden eller arbejde hjemme, har du pligt til at passe dit arbejde. Hvis du ikke kan passe dit arbejde på grund af børnpasningsproblemer, vil det - på grund af den særlige situation - ikke være en saglig grund til at afskedige dig, men du vil ikke have krav på løn for tiden, hvor barnet passes i hjemmet.

I denne situation vil de fleste arbejdsgivere formentlige være fleksible, så du kan arbejde udenfor normal arbejdstid , komme i underskud på flextid, eller bruge afspadsering og ferie. Men hvis ikke, kan du blive trukket i løn.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at der i de fleste kommuner er etableret nødpasning for børn mellem 0-9 år. 

Hvad gør jeg, hvis det ikke er muligt at arbejde hjemme fordi der mangler det nødvendige udstyr?

Hvis arbejdsgiveren pålægger dig at arbejde hjemme, men du ikke selv har det nødvendige udstyr til at kunne udføre arbejdet, fx PC, telefon m.m., skal arbejdsgiveren stille sådant udstyr til rådighed. Arbejdsgiveren skal også dække eventuelle ekstra udgifter i den forbindelse, medmindre andet er aftalt.

Hvis dette ikke er opfyldt, og du derfor ikke kan arbejde hjemmefra, har du som udgangspunkt alligevel ret til løn under hjemsendelsen. Du kan dog også blive pålagt at udføre nogle arbejdsopgaver, som du ikke normalt har, hvis du arbejder hjemmefra. 

Jeg kan ikke komme hjem fra forretningsrejse i udlandet, hvad gør jeg i forhold til jobbet?

Hvis du er på forretningsrejse, har virksomheden ansvaret for dig. Hvis du bliver forhindret i at rejse hjem pga krav fra udenlandske myndigheder eller fordi der ikke er transportmuligheder, skal virksomheden betale din løn under det tvungne ophold samt rimelige udgifter til opholdet.

 

Har du andre spørgsmål om ansættelsesret?

Hvis du er medlem af CA Advokathjælp, kan du kontakte CA Advokathjælp på 59454040 mandag til torsdag 9-16 og fredag 9-15. 

Decorative