Ledig - Spørgsmål og svar om Corona

Skal jeg søge job og joblogge?

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, tage imod henvist arbejde, søge job og hver uge udfylde din joblog – efter de samme regler som gjaldt før Corona-krisen.

Kravene til din jobsøgning er derfor: For hver uge du ønsker at modtage dagpenge, skal du uploade mindst to søgte 37 timers stillinger i din joblog. Den ene skal være en opslået stilling og begge skal være i Danmark. For hver måned skal du desuden som minimum uploade to CV’er og/eller ansøgninger.

Hvilke job skal du søge?
Der er cirka 1/3 færre stillinger opslået i forhold til normalt - og på nogle områder er aktiviteten meget lille. Er der ikke opslået stillinger inden for dit normale fagområde, skal du derfor søge andre stillinger, du kan udføre. Det kan også være nødvendigt at søge geografisk bredere, hvis du har mulighed for det.

Er du i arbejdsfordeling eller på vej i job?
Starter du i fuldtidsjob - eller stopper din arbejdsfordeling - inden for de næste 6 uger, kan du kontakte dit Jobcenter og bede om at blive omfattet af ordningen ’Mindre intensiv indsats’. Når dit jobcenter har godkendt dette, behøver du ikke længere søge job og joblogge. Det samme er tilfældet, hvis du går på barsel, efterløn eller folkepension

Skal jeg deltage i samtaler med CA og Jobcenter?

Du har pligt til at deltage i de samtaler, som CA eller jobcentret indkalder dig til. Alle samtaler i CA og i jobcentre vil indtil videre foregå telefonisk eller digitalt.

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg har børnepasningsproblemer under Corona-krisen?

Du kan få dagpenge, selvom du ikke kan overtage arbejde eller deltage i samtaler, aktiviteter eller tilbud, der forudsætter fysisk fremmøde, hvis det skyldes, at du ikke har pasningsmulighed for et eller flere børn på grund af Corona-krisen.

Skal jeg deltage i virksomhedsrettede tilbud og aktivering?

Du kan ikke blive sendt ud i nyttejob, nye virksomhedspraktikker eller nye løntilskud før den 31. januar 2021.

Alle igangværende nyttejob blev lukket ned den 17. december 2020, og kun igangværende praktikker og løntilskud kan forsætte, hvis den ledige selv ønsker det.

Skal jeg opholde mig i Danmark?

Du skal opfylde de almindelige betingelser for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, herundet at have bopæl i Danmark.  

Eneste undtagelse er, hvis du er jobsøgende i et andet EØS-land og har fået godkendt danske dagpenge under opholdet

Kan jeg arbejde frivilligt som ledig?

Alt arbejde, både lønnet og ulønnet, skal som udgangspunkt skal trækkes fra i dine dagpenge.

Du kan dog arbejde som frivillig i bestemte situationer, uden timerne bliver trukket fra dine dagpenge. Arbejde som frivillig i fx Røde Kors Corona Hjælpenetværk trækkes ikke fra i dine dagpenge. Læs mere om frivillig ulønnet arbejde

Jeg er smittet med covid-19 og er ledig. Kan jeg få udbetalt dagpenge fra a-kassen?

Hvis du er blevet smittet med covid-19, er du syg, og du skal melde dig syg på jobnet.dk. Du vil modtage dagpenge fra a-kassen, de første 14 dage. Er du fortsat syg herefter, er det din kommune, som udbetaler sygedagpenge.

Jeg er sat i karantæne, men ikke smittet med covid-19. Kan jeg få udbetalt dagpenge fra a-kassen?

Hvis du er sat i hjemmekarantæne af myndighederne, fordi der er risiko for, at du er smittet med COVID-19, så skal du sygemeldes og melde dig syg på jobnet.dk. Du vil modtage dagpenge fra a-kassen, de første 14 dage. Er du fortsat syg herefter, er det din kommune, som udbetaler sygedagpenge.

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg har formodning for Covid-19 smitte og bliver testet?

Hvis du som ledig bliver testet, fordi du har en formodning om, at du kan være smittet, så skal du - indtil 1. testresultat foreligger - holde dig i isolation og anses i den forbindelse for at være syg.  Derfor skal du sygemeldes og melde dig syg på jobnet.dk. Du vil modtage dagpenge fra a-kassen, de første 14 dage. Er du fortsat syg herefter, er det din kommune, som udbetaler sygedagpenge.så anses du dermed for at være syg.

Bruger jeg af min ret til dagpenge under coronakrisen:

De perioder, som vi udbetaler dagpenge for, forbruger normalt af din dagpengeret. Folketinget har dog vedtaget, at det ikke gælder for marts-august 2020 og for januar-februar 2021: 

  • De dagpenge vi har udbetalt til dig for perioden 1. marts til 31. august 2020 bruger ikke af din dagpengeret. Du havde altså have det samme antal timer tilbage af din dagpengeret d. 1. september 2020 som du havde d. 1. marts 2020.
     
  • De dagpenge vi udbetaler til dig for perioden 1. januar til 28. februar 2021 bruger ikke af din dagpengeret. Du havde altså have det samme antal timer tilbage af din dagpengeret d. 1. marts 2021 som du havde d. 1. januar 2021.

Det er en betingelse for at være omfattet af tiltaget, at du er medlem af en a-kasse i perioden uden forbrug af dagpenge. 

Hvis du har opbrugt din dagpengeret siden 1. januar 2021 og meldt dig ud af a-kassen, kan du genindmelde dig og herved opnå ret til dagpenge. Du skal i så fald genindmelde dig i a-kassen i hele forlængelsesperioden. 

Bruger jeg af min ret til supplerende dagpenge under coronakrisen:

De uger, hvor du får supplerende dagpenge, forbruger normalt af din ret til supplerende dagpenge Folketinget har dog vedtaget, at det ikke gælder for to perioder: 

  • Du har ikke brugt af din ret til supplerende dagpenge i perioden fra uge 9 til uge 35 i 2020, altså fra 24. februar til 30. august 2020. Du havde derfor den 31. august 2020 det samme antal uger tilbage af din 30 ugers ret til supplerende dagpenge som du havde den 24. februar 2020.
     
  • Du bruger ikke af din ret til supplerende dagpenge i perioden fra uge 53 i 2020 til uge 8 i 2021, altså fra 28. december 2020 til den 28. februar 2021. Du vil derfor den 31. august 2020 have det samme antal uger tilbage af din 30 ugers ret til supplerende dagpenge som du havde den 28. december 2020.

Det samme gælder hvis du har en forlænget ret til supplerende dagpenge.

Bliver der trukket karens under coronakrisen:

Ja, Der er dog to undtagelser. Der er bliver ikke trukket karens i dine udbetalinger af dagpenge i perioden fra den 1. marts til 31. august 2020 og i perioden fra 1. januar til 28. februar 2021. . 

Kan jeg stole på mine 'tællere' på jobnet.dk?

Kan jeg stole på mine tællere på jobnet.dk:

Nej desværre ikke lige p.t . Vi har fået alle disse nye regler med meget kort varsel, så vores it-system kan godt udbetale korrekt, men du kan indtil videre ikke stole på den udløbsdato, du kan se i dine såkaldte ’tællere’ på www.jobnet.dk. Vi vil naturligvis give dig besked, når vores system er blevet tilrettet, og du igen kan stole på den udløbsdato du finder på www.jobnet.dk.

Knap: Ledig
Knap: Arbejdsfordeling
Knap: Lønsikring
Knap: Selvstændig
Knap: Lønkompensation
Knap: Lønmodtager
Knap: Er du blevet opsagt?