Jobsøgning i udlandet

Ophold i Danmark er en betingelse for at få dagpenge. Men under visse betingelser kan du modtage dagpenge, mens du har ophold i udlandet. Du skal også være opmærksom på konsekvenserne af evt. a-kasseskift, hvis du får job i udlandet.

Har du planer om at søge arbejde i udlandet, bør du kontakte os. Lovgivningen på dette område er meget kompliceret, men her kan du læse om de vigtigste regler.

Der er i hovedtræk 3 måder at få dagpenge med til udlandet på:

  1. Hvis du rejser ud og hjem samme dag
  2. Hvis du er væk i op til fem dage og før rejsen dokumenterer over for os og dit lokale Jobcenter, at du skal til en konkret ansættelsessamtale med en arbejdsgiver.
  3. Hvis du rejser væk i op til tre måneder i et andet EU-land eller Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz (EØS-lande) for at søge arbejde

Jobsøgning i udlandet:

Ønsker du at søge job i et andet EØS-land (EU-landene, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz), kan du søge om at få danske dagpenge i op til 3 måneder, mens du opholder dig i dette land. Det kaldes EØS-dagpenge.
 

Hvilke EØS-lande kan du tage dagpenge med til?

Du kan få EØS-dagpenge i følgende lande:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Desuden er disse oversøiske territorier omfattet af ordningen:

Azorerne (portugisisk), Balearerne (det vil sige Mallorca og Ibiza), Ceuta, De Canariske øer, Fransk Guyana, Gibraltar (engelsk), Guadeloupe, Hebriderne, Madeira, Melilla (spansk) og Réunion (fransk)

 

Betingelser for at tage dagpenge med til et andet EØS-land

Du skal:

  • Være statsborger i et EØS-land
  • Være medlem af CA i hele perioden
  • Være fuldt ledig 
  • Være dagpengeberettiget på afrejsetidspunktet
  • Være tilmeldt dit lokale Jobcenter i mindst fire uger umiddelbart før din afrejse Er du statsborger i det EØS-land, du ønsker at søge arbejde i, eller er der tale om ægtefælleflytning eller en konkret jobsamtale idet andet land, kan du dog tage afsted tidligere.
  • Have sendt os og fået godkendt en ansøgning om dagpenge ved jobsøning i et andet EØS-land (attest PD U2), inden du rejser fra Danmark

Samtidig med kravet om fuld ledighed i fire-ugers perioden, skal du være til rådighed for arbejdsmarkedet i fuldt omfang, samt opholde dig i Danmark i hele perioden.

Du skal være opmærksom på, at alt arbejde og sygdom ud over tre dage afbryder fire-ugers perioden, og så du skal starte forfra. Holder du ferie tæller dine feriedage ikke med i de fire uger, så hvis du f.eks. tilmelder dig som ledig og efter en uges ledighed holder en uges ferie, så skal du efter ferien være ledig i tre uger, før du har ret til at tage afsted.

 

Dine dagpenge i udlandet

Dagpenge i udlandet udbetales på samme måde, som hvis du var ledig i Danmark. Du skal derfor fortsat udfylde og indsende et dagpengekort via vores hjemmeside i slutningen af hver måned.

For at få dagpenge i udlandet skal du tilmelde dig jobcentret i det land, du rejser til, inden for syv dage efter attest  PD U2's startdato. Det er vigtigt, at du overholder denne frist, da du ellers først kan få udbetalt dagpenge fra den dag, du tilmelder dig Jobcentret.

 

Hvordan søger jeg?

Du skal udfylde en særlig ansøgningsblanket via vores online selvbetjening. Den hedder en ansøgning om dagpenge ved jobsøgning i et andet EØS-land (attest PD U2)

Vi anbefaler, at du forbereder 'papirarbejdet' i god tid inden, du rejser. Tilladelsen til at få udbetalt danske dagpenge i udlandet giver vi på en særlig blanket, der kaldes attest PD U2. Vi skal have modtaget din ansøgning senest 2 uger før (tidligst 4 uger før) afrejsedagen, ellers får du et afslag!

 

Hvis jeg ikke får arbejde i min periode med PD U2

Hvis du ikke finder arbejde, skal du være tilbage i Danmark, så du kan tilmelde dig dit jobcenter som ledig inden udløbet af tre-måneders perioden. Det betyder, at du skal tilmelde dig Jobcenteret i Danmark senest den sidste dag i attestperioden. Overholder du ikke dette, kan du ikke få dagpenge i Danmark, før du har haft arbejde i mindst 296 timer inden for en periode på 12 uger.

 

Få støtte til jobsøgning i udlandet

Tag til jobsamtale i Berlin, Stockholm eller Milano - og få en del af transporten betalt. Sådan lyder det gavmilde tilbud fra Europa-Kommissionen, hvor unge mellem 18 og 35 år kan få op til 350 euro i støtte til at tage til jobsamtale i et andet EU-land. Du kan også få støtte til flytteomkostninger og sprogkurser.