Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Du kan få op til 90% af den arbejdsindkomst, du hidtil har haft - dog højst 19.322,- kr./md. (2021-tal).

Ledig efter arbejde

Det er din samlede arbejdsindkomst gennem de sidste 24 måneder op til, du bliver ledig, der afgør, hvor meget du får i dagpenge. Vi beregner din dagpengesats ud fra dine 12 højest lønnede måneder ud af de 24 måneder. 

Din månedlige dagpengesats vil udgøre 90 % af din gennemsnitsindkomst i de 12 højest lønnede indkomstmåneder efter vi har fratrukket arbejdsmarkedsbidraget. Dog højst 19.322,- kr./md. (2021-tal).

For at få den højeste sats for fuldtidsforsikrede på 19.322,- kr./md. før skat, skal du i gennemsnit have haft en arbejdsindkomst på mindst 23.336,- kr./md. (2021-tal). For at få den højeste sats for deltidsforsikrede på 12.881,- kr./md.  før skat, skal du i gennemsnit have haft en arbejdsindkomst på mindst 15.557,- kr./md.  (2021-tal). Der er ingen minimumssats for dine dagpenge.

Har du i de sidste 24 måneder ikke haft en arbejdsindkomst i 12 måneder, men fx kun 10 måneder, beregner vi din sats ud fra den gennemsnitlige arbejdsindkomst i disse 10 måneder. Har du slet ikke haft nogen arbejdsindkomst i de sidste 24 måneder, forlænger vi 24-måneders perioden med 12 måneder og beregner din sats ud fra din gennemsnitsløn i denne periode.

Når du først har fået beregnet en dagpengesats, kan du ikke få en ny sats beregnet, før du har optjent ret til en ny 2-årig dagpengeperiode. 

Du skal være opmærksom på, at indtægt, der har været brugt til at beregne en sats til dig tidligere, ikke også kan bruges til beregning af en ny sats.

Disse indkomsttyper tæller med som arbejdsindkomst, når vi beregner din sats:

 • A-indkomst fra lønarbejde, som en arbejdsgiver har indberettet til SKATs indkomstregister. Arbejdet skal være udført på normale løn- og ansættelsesvilkår
   
 • B-indkomst, hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i en virksomheds overskud
   
 • Indkomst fra selvstændig virksomhed:
  • Fra en personligt ejet virksomhed, det skattepligtige overskud før renter og andre finansielle poster. Det fremgår af rubrik 111 på SKATs årsopgørelse
    
  • Fra en virksomhed drevet i selskabsform hvor du har afgørende indflydelse*. Du kan medtage din ejerandels overskud af selskabets skattepligtige resultat tillagt A-indkomst udbetalt fra selskabet
    
  • Indkomst fra selvstændig virksomhed fordeles ligeligt ud på regnskabsåret. Du skal være opmærksom på, at indkomst fra selvstændig virksomhed først må bruges, når den fremgår af en årsopgørelse fra SKAT - for enkeltmandsvirksomheder er det d. 1. maj eller d. 1. juli året efter regnskabsårets afslutning alt afhængig af, om du anvender en udvidet selvangivelse eller ej
    
  • *Du har afgørende indflydelse, hvis du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie ejer mindst 50% af selskabet

Satsberegning for dig, der har optjent ret til dagpenge via en undtagelsesregel for selvstændige

Hvis du har optjent ret til dagpenge efter en undtagelsesregel, fordi du ikke har kunnet opfylde indkomstkravet indenfor de sidste 3 år, udregnes din dagpengesats på en særlig måde. I dette tilfælde vil din ret til dagpenge baseres udelukkende på indkomst fra selvstændig virksomhed indenfor de sidste 5 år. I denne situation beregnes din dagpengesats ud fra gennemsnittet af de 2 regnskabsår med højest indkomst indenfor de sidste 5 år.

 

Ledig efter afsluttet uddannelse

Er du nyuddannet, afhænger din dagpengesats af, om du er forsørger.

Hvis du er forsørger, vil du som nyuddannet ledig få 82 % af den maksimale dagpengesats. I 2021 svarer det til 15.844,- kr./md.

Er du ikke forsørger, vil du få 71,5 % af den maksimale dagpengesats. I 2021 svarer det til 13.815,- kr./md.

Du har mulighed for at få beregnet en højere dagpengesats efter 6 måneder, hvis du har haft mindst 3 måneder med lønindtægt, efter du har afsluttet din uddannelse.