Ferie og feriedagpenge

Du kan naturligvis holde ferie, selvom du er ledig. Hvis du i en periode ikke ønsker at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, kan du:
•    bruge de feriepenge, som du har optjent hos en arbejdsgiver, 
•    søge om at få udbetalt feriedagpenge, som du har optjent i a-kassen, hvis du har modtaget ydelser fra a-kassen i form af dagpenge/feriedagpenge, eller du har modtaget barselsdagpenge, eller
•    holde fri for egen regning.

Du har ikke ret til feriedagpenge, hvis du ikke er dagpengeberettiget.

Ferieår og ferieafholdelsesperiode

Du optjener ferie i et ferieår på 12 måneder, der løber fra 1. september til 31. august det efterfølgende år. Første ferieår er 1. september 2020 til 31. august 2021.

Du kan afholde din ferie i en ferieafholdelsesperiode på 16 måneder, der løber fra 1. september til 31. december det efterfølgende år. Første ferieafholdelsesperiode er altså 1. september 2020 til 31. december 2021. 

Decorative

Sådan optjener du feriedagpenge 

Du optjener dine feriedage løbende og kan afholde din ferie løbende. De feriedage du optjener i den ene måned, kan du allerede afholde i den efterfølgende måned. Feriedagene skal senest afholdes inden udgangen af ferieafholdelsesperioden.

Optjening af feriedagpenge

Optjening af feriedagpenge optjenes løbende og månedsvist på baggrund af dine udbetalinger af dagpenge og feriedagpenge. Modtager du dagpenge/feriedagpenge for en hel måned, dvs. 160,33 timer (for deltidsforsikrede 130 timer), optjener du 2,08 dage med feriedagpenge.

Får du ikke udbetalt dagpenge/feriedagpenge for 160,33 timer hhv. 130 timer i en måned, sker der en forholdsmæssig beregning af antal optjente dage med feriedagpenge. Får du som fuldtidsforsikret f.eks. udbetalt dagpenge for 80,16 timer, har du optjent 1,04 dage med feriedagpenge.

Særregel for nyuddannede, der ikke er forsørgere: Modtager du dagpenge med 71,5%-satsen, fordi du er nyuddannet og ikke er forsørger for et barn, optjener du desværre kun 1,81 feriedage pr. måned, du modtager dagpenge for 160,33 timer. Til gengæld får du udbetalt feriedagpenge med en sats på 82% af dagpengemaksimum.

Optjening via barselsdagpenge

Du optjener også løbende ret til feriedagpenge på baggrund af udbetalte barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Dine udbetalte barselsdagpenge får CA dog kun direkte besked om, så længe du er ledig, så husk at give os besked, hvis du går i arbejde og efterfølgende optjener ret til feriedagpenge via barselsdagpenge.

Sådan opgør vi, hvor mange dage du kan få udbetalt feriedagpenge for

Først på det tidspunkt, hvor vi kan udbetale dine feriedagpenge, er det muligt nøjagtigt at opgøre, hvor mange dage med ferie du har optjent, og hvor mange dage du kan få udbetalt. Vi kan tidligst udbetale dine feriedagpenge en uge inden feriens start.

Ferie på forskud

Søger du om flere dage med feriedagpenge, end du har optjent ret til, kan vi først udbetale for disse ”endnu ikke optjente dage” når/hvis du efterfølgende via udbetalinger fra os (eller via barselsdagpenge) har optjent dage nok. 

Det betyder, at du altså godt kan holde ferie, som du i første omgang selv må betale, men som du senere kan få feriedagpenge for, hvis du efterfølgende optjener ret til flere dage med feriedagpenge.

Eksempel: Hvis du den 25. september 2020 søger om 2 dage med feriedagpenge i efterårsferien (f.eks. for 12. og 13. oktober) har du på dette tidspunkt endnu ikke fået udbetalt dagpenge for september 2020.

Du har derfor endnu ikke optjent ret til feriedagpenge. Får du udbetalt fulde dagpenge for september den 30. september 2020, kan vi denne dato opgøre, at du har optjent 2,08 dage, og så kan du få de to feriedage udbetalt en uge inden feriens start. De sidste 0,08 feriedage vil stå på i dit optjeningsregnskab og tælle med, når du næste gang får en udbetaling fra os.

Ønsker du måske at holde fem dages efterårsferie, kan du først få de sidste 3 dage udbetalt, når du har optjent ret til dem via udbetalinger fra os.

Du skal afholde dine feriedage fra arbejdsgivere først

Har du optjent feriepenge fra en arbejdsgiver, skal du bruge disse feriedage før, du kan få udbetalt feriedagpenge. Man optjener 2,08 dage pr. måned, når man er i fuldtidsarbejde som lønmodtager.

Selvom du eventuelt har flere ansættelsesforhold, så skal du kun afholde det antal feriedage, der maksimalt kan optjenes efter ferieloven, dvs. 2,08 dag pr. måned. Holder du f.eks. ferie i december måned, skal du kun have holdt de 3 * 2,08 = 6,24 feriedage du har optjent hos din arbejdsgiver i september, oktober og november, før du kan få udbetalt feriedagpenge.

Ferie optjent via arbejdsgiver, som er overført fra et tidligere ferieår, skal også være afholdt, før du kan få feriedagpenge. Husk, at feriedagpenge ikke kan overføres til en ny ferieafholdelsesperiode.

Husk at give jobcentret besked om din ferie

Så længe du er ledig, skal du give besked på www. jobnet.dk om din ferie senest 14 dage før feriens første dag. Du kan registrere ferien ved at logge på jobnet, gå ind på siden 'Planer og aftaler' og klikke på punktet 'Meld ferie'. Vi vil så få direkte besked fra jobcentret.

Er der mindre end 14 dage til din ferie begynder, kan du ikke selv registrere ferien, men skal i stedet kontakte dit Jobcenter og CA. Du har i dette tilfælde pligt til at deltage i møder og aktiviteter som Jobcentret eller vi indkalder dig til – også selvom du holder ferie.

Betingelser for ret til at holde ferie med feriedagpenge

Du skal
•    Være ledig eller i arbejde som lønmodtager
•    Have afholdt dine egen optjente feriedage fra arbejdsgivere
•    Holde ferie
•    Have ret til dagpenge, hvis du var ledig, så din dagpengeret må f.eks. ikke være udløbet
•    Have meddelt ferie på jobnet.dk på første feriedag, hvis du er ledig.                                  
•    Være medlem af en dansk a-kasse og have bopæl i Danmark på ferietidspunktet

Du kan ikke få feriedagpenge, hvis du
•    Deltager i uddannelse uden samtidig at have ret til dagpenge
•    Driver selvstændig virksomhed som skal anses som en hovedbeskæftigelse
•    Er syg eller er på barsel
•    Afvikler en effektiv karantæne
•    Modtager fuld løn under ferien

Din sats på feriedagpenge

Feriedagpenge udbetales med den dagpengesats, du senest har fået udbetalt. Det gælder, så længe du har en dagpengeret, som du stadig kan gøre brug af. Har du ikke det, udbetales dine feriedagpenge med en sats på 82% af dagpengemaksimum. Det gælder alle nyuddannede.

Sådan ansøger du om feriedagpenge

Du finder ansøgningsblanketten på CA's selvbetjening på www.ca.dk. 

Du kan udfylde en ansøgning op til 5 uger før feriens første dag.

Har vi modtaget din ansøgning mindst 4 uger, før din ferien starter, kan vi udbetale feriedagpengene en uge før feriens første dag.

Ansøgningsfristen er altid den 31. januar, efter ferieafholdelsesperioden er udløbet. For ferieåret 1. september 2020 til 31. august 2021, udløber ferieafholdelsesperioden den 31. december 2021, og derfor er ansøgningsfristen for dette ferieår den 31. januar 2022.

Hold selv øje

Hvis du får udbetalt dagpenge eller feriedagpenge fra os -  kan du på Mit CA se, hvor mange feriedage du har optjent, ved at trykke på linket: ’Opgørelse over feriedage’.                                                                                       

Hver gang du får en udbetaling af dagpenge eller feriedagpenge, vil dit optjeningsregnskab blive opdateret.

De optjente dage bliver vist med to decimaler og rundes op- eller ned til hele dage, når vi skal udbetale dem. Der kan kun udbetales for hele feriedage.

Den nye ferielov - hvad betyder den for dig?

Decorative

Med den nye ferielov går vi i 2020 fra forskudt ferie til samtidighedsferie. De nye regler betyder blandt andet, at 

  • nyuddannede kan holde ferie fra ansættelsens start. 
  • en del af din optjente ferie fra 2019 indefryses. 
  • du har lidt færre feriedage til sommerferie og efterårsferie i 2020. 
  • du stadig har ret til 25 dages ferie
  • du kan holde ferie på forskud.

Læs mere