Få svar på dine spørgsmål om regeringens sommerpakke

Regeringens nye sommerpakke har fået telefonerne til at kime i CA med spørgsmål om forlængelse af dagpengeperioden og især om de nye tiltag om straks-dagpengeret til selvstændige, den skattefri engangsydelse på 1.000 kr. og de indefrosne feriepenge. 

DecorativeVi bliver fx spurgt, om 

  • Hvad er betingelserne for, at få dagpengeret med det samme som selvstændig?
  • Får jeg som ledig de skattefri 1.000 kr. og hvornår?  
  • Bliver de 1.000 kr. og de indefrosne feriepenge modregnet i dagpengene?
  • Er det bedst at hæve feriepengene eller lade dem stå i fryseboksen?

Det sidste tør vi ikke svare på – det kommer helt an på din egen situation og vurdering. Men ellers kan du få svar på det meste her: 

Forlængelse af dagpengeret m.m. til udgangen af august 2020

Som led i aftalen forlænges perioden, hvor ledige ikke forbruger af sin dagpengeret, med yderligere to måneder, så dit dagpengeforbrug som ledig er sat på pause frem til og med 31. august 2020. Derefter begynder du igen at bruge af din dagpengeret. 

På samme måde er dit forbrug af uger med supplerende dagpenge suspenderet i perioden fra uge 9 til uge 35, altså frem til og med den 30. august. Reglerne om karensdag er tilsvarende suspenderet i perioden frem til udgangen af august.

Selvstændige får mulighed for straks-dagpengeret

Normalt kræver det et års medlemskab, før man kan opnå ret til dagpenge.

Men i perioden fra den 9. juli til den 8. august 2020 får du som selvstændig en særlig mulighed for at melde dig ind i en a-kasse, og under visse særlige betingelser kan opnå ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab. Det har regeringen den 15. juni 2020 lavet en aftale om med nogle af Folketingets partier. Aftalen er derefter vedtaget som lov af Folketinget den 25. juni 2020.

Du vil kunne få ret til dagpenge, hvis du

  • har drevet selvstændig virksomhed og søger om optagelse i en a-kasse i perioden fra den 9. juli til den 8. august, og
  • hvis du ved indmeldelsen betales et beløb, der svarer til medlemskontingent for hele den foregående 12-månedersperiode.
  • hvis du forpligter dig til ét års fremadrettet medlemskab.
  • hvis du opfylder de øvrige betingelser for ret til dagpenge,  herunder krav om forudgående beskæftigelse i virksomheden eller som lønmodtager.  
  • hvis du opfylder de almindelige rådighedsbetingelserne.
  • Du skal være ophørt med din selvstændige virksomhed for at få dagpenge, medmindre virksomheden er direkte omfattet af et forbud, fx mod at åbne mv. 

Hvis du allerede er medlem af en a-kasse som selvstændig, men endnu ikke har været medlem et år, kan du på samme betingerlser opnå dagpengeret med det samme.

Den periode, hvor du allerede har været medlem og betalt kontingent, tæller med i de 12 måneders kontingent, der ellers  skal betales ved indmeldelsen. Du skal derfor kun betale differencen.

Regeringens nye skattefri engangsydelse på 1.000 kr. bliver ikke modregnet i dagpengene

Det fremgår af regeringens aftale af 15. juni med en del af folketingets partier, at der udbetales et skattefrit engangstilskud på 1.000 kr. til ydelsesmodtagere. Og tilskuddet modregnes ikke i borgerens offentlige ydelser. Det fremgår også af aftalen, at engangstilskuddet vil kunne udbetales senest oktober 2020.

Vi kender ikke reglerne i detaljer endnu. Som det ser ud nu, er der lagt op til, at de 1.000 kr. vil blive udbetalt til alle ydelsesmodtagere, som var ”helt eller delvist offentligt forsørgede ved en offentlig indkomstoverførsel i april måned”. Men det fremgår ikke, om man så også får tilskuddet, hvis man senere er gået i arbejde igen. 

Regeringens udbetaling af 3 ugers indefrosne feriepenge bliver ikke modregnet i dagpengene

Det fremgår af aftalen, at feriepengene vil kunne komme til udbetaling senest oktober 2020. Udbetalingen af feriemidlerne vil ikke blive modregnet i indkomstoverførsler.

Du kommer selv til at bestemme, om du vil have de indefrosne feriepenge udbetalt

Det fremgår ikke af aftalen, men beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har den 16. juni udtalt til Ritzau, at ”vi vil arbejde efter en administrationsmodel, hvor den enkelte borger kan vælge at få pengene udbetalt på pensionstidspunktet, som det oprindeligt var tiltænkt”.

Er det bedst at få feriepengene udbetalt, eller lade dem stå indefrosset frem til pensionen?

Det kan vi ikke svare på. Det kommer helt an på din egen økonomi og dine behov. Men her er nogle faktorer, som du skal være opmærksom på:

Hvis du får feriepengene udbetalt, skal der betales AM-bidrag og skat med den enkelte lønmodtagers trækprocent. Det har beskæftigelsesministeriet oplyst til finans.dk.
Skatteydere, der er topskatteydere (eller bliver det pga. udbetalingen af feriepengene), vil derfor komme til at betale topskat af feriepengene, hvis de udbetales i 2020.
Hvis du derimod lader feriepengene stå til du går på pension, vil du dels få en vis forrentning af pengene, dels vil du formentlig betale en langt lavere skat, når de går på pension.

Se finansministeriets aftale om sommerpakken