Få indflydelse: Stil op til valg

Kom med i CA's repræsentantskab og få et stærkt netværk og índflydelse på strategiske beslutninger.  

Mange andre a-kasser styres af fagforeninger, men i CA vælger medlemmerne selv ledelsen.

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i CA. 13 ud af 26 medlemmer er på valg i 2020. Fra den 1. oktober 2019 kan du stille op og blive en af de 13 nye repræsentanter. Som repræsentant er du valgt for 4 år ad gangen.

I repræsentantskabet kan du:

  • Være med til at lægge linjen for CA’s strategi og udvikling
  • Vælge CA’s bestyrelse eller selv blive valgt til bestyrelsen
  • Få løbende orientering om CA’s udvikling
  • Få adgang til et spændende netværk i erhvervslivet

Repræsentantskabet (RP) mødes som regel to gange om året, typisk en lørdag. Der kan desuden være aktiviteter i forskellige RP-udvalg, men tidsforbruget er relativt begrænset.

 

Sidste frist for tilmelding som kandidat var den 31. januar 2020, kl. 15.00. Valget er nu åbent, og der kan stemmes frem til den 31. marts kl. 15.00. Se kandidatlisten >

"Vi har en vigtig rolle både som vagthund og en god samspiller".

DecorativeAf Bjarne Petersen, medlem af CA's repræsentantskab og suppleant i CA's bestyrelse.

”Jeg har været med i CA lige siden jeg forlod Handelshøjskolen CBS i 1988. Man tænker meget lidt over sin  a-kasse indtil den dag, hvor man har brug for den. Men da det så skete, blev jeg rigtig godt hjulpet af CA både i min jobsøgning og i forhold til jobcentret.

Så opdager man, at det er vigtigt, at man har en god sparringpartner, der kan give med- og modspil, og komme med konstruktiv kritik af cv og ansøgning samt foreslå alternative steder at opsøge et nyt job.

Derfor vil jeg også gerne give lidt igen og være med til at sikre, at CA også i fremtiden er en stærk støtte for medlemmerne. Jeg stillede op til repræsentantskabsvalget i 2018 og blev valgt. Og et halvt år efter blev jeg valgt ind som suppleant i bestyrelsen.

I CA deltager suppleanterne i alle bestyrelsesmøder og er med på lige fod i bestyrelsens arbejde. Den eneste reelle forskel er, at hvis det kommer til afstemning om noget, har suppleanterne ikke stemmeret.

Men det gør det meget sjældent, så i realiteten er jeg fuldt med i alt arbejdet. Det er superspændende og giver god bestyrelseserfaring.

I bestyrelsen sætter vi retningen og sørger for at holde ledelsen fast på sporet. Vi har en vigtig rolle både som vagthund og en god samspiller.

Noget af det vigtigste i bestyrelsen er også at sikre, at vi er i overensstemmelse med medlemmernes ønsker og behov.

Her spiller repræsentantskabet en væsentlig rolle, fordi der sidder 26 medlemmer med forskellige baggrunde og masser af erfaring, som er gode til trykteste CA’s strategi og andre tiltag.

For mig personligt er det vigtigt, at der er en god blanding af unge og ældre, så vi får det rette mix af erfaring og ung energi og ny viden, fx i forhold til digitalisering.

Så hvis man har noget på hjerte, er der gode chancer for at komme ud med det i repræsentantskabet og være med til at præge udviklingen I CA, og så har man som medlem af repræsentantskabet den afgørende indlydelse på, hvem der skal sidde i CA’s bestyrelse.”

 

Repræsentantskabet giver mig indflydelse, erfaring og netværk

DecorativeAf Nadia Jenayah. medlem af repræsentantskabet i CA

Da jeg på et tidspunkt overvejede jobskifte, gjorde jeg brug af nogle af de tilbud CA stillede til rådighed som karrierevejledning og personlighedstest.

Jeg syntes, det var flotte tilbud, som jeg fik virkelig meget ud af, men det slog mig også at ventetiderne var lange i Odense, hvor jeg boede, fordi der ikke var så mange arrangementer. Det kunne jeg godt tænke mig blev ændret.

Jeg blev nysgerrig, da jeg så fandt ud, at man som medlem af a-kassen også kunne blive valgt ind i repræsentantskabet og dermed få indflydelse på, hvad CA skulle tilbyde.

Udover selv at få gavn at det som medlem, så var det også en chance for at komme tæt på og evt. blive en del af noget bestyrelsesarbejde, som det ellers ofte er rigtig svært at få lov til som ung, næsten nyudklækket på arbejdsmarkedet.

Det indblik og indflydelse er det næsten umuligt at få andre steder, hvis man ikke i forvejen har erfaring med bestyrelsesarbejde, så jeg så det som en gylden mulighed for at få noget erfaring på den konto også.

CA går lige nu igennem en kæmpe digital transformation, som vi får lov at komme med input til, og det er afsindigt spændende. Vi får lov at komme med ind under motorhjelmen, forstå budgetterne og regnskabet samt den udfordring det er at være en selvstændig forening (CA+) og samtidig som a-kasse at være underlagt lovgivningen og skulle handle inden for de rammer.

I mit job som Sales Manager i en IT virksomhed giver det at være med hos CA mig en helt anden og dyb forretningsforståelse og et indblik i de overvejelser og begrænsninger, en virksomhed står over for, når der skal vælges og implementeres nye IT systemer, og det gør mig meget bedre til mit job, når jeg kan have bedre samtaler med mine kunder.

Og så er det bare rigtig fedt at sidde i en forsamling med mennesker i alle aldre med forskellige job og erfaring, som alle brænder for at gøre CA til Danmarks bedste a-kasse. Vi får nogle gode diskussioner og forskellige vinkler på tingene, og så er det et virkelig godt netværk at kunne trække på uden for møderne, når vi har brug for hinanden.