Dine pligter og rettigheder som ledig under Corona-krisen

28. maj 2020 - opdateret 10. juni

Efter et par Corona-måneder uden krav og pligter, skaI de ledige nu igen fra den 27. maj 2020 søge job, registrere jobsøgningen på den såkaldte joblog, deltage i aktivering og deltage i møder og samtaler med jobcentret og CA. Det har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard meddelt den 27. maj 2020.

Men Corona sætter stadig sine spor, og giver anledning til spørgsmål fra vores medlemmer, fx

  • Er der samme krav til jobsøgningen, selvom der er færre job?
  • Skal du også søge job, hvis du er med i en Arbejdsfordelingsordning?
  • Er der særlige hensyn, hvis du er i Risikogruppen eller har børnepasningsproblemer?

Det kan du læse mere om her, hvor du kan se, hvad genåbningen betyder for dig, hvis du er ledig.

Jobsøgning og joblog

Du skal igen stå til rådighed for arbejdsmarkedet, tage imod henvist arbejde, søge job og hver uge udfylde din joblog – efter de samme regler som gjaldt før Corona-krisen.

Kravene til din jobsøgning er derfor:

  • For hver uge du ønsker at modtage dagpenge, skal du registrere mindst to søgte 37 timers stillinger i din joblog. Den ene skal være en opslået stilling og begge skal være i Danmark.
  • For hver måned fra og med juni skal du desuden som minimum uploade to CV’er og/eller ansøgninger. Vi har genoptaget kontrollen af din joblog fra og med den 1. juni 2020.

Er der overhovedet job at søge?

Vi ved godt, at der er færre jobopslag end normalt. Der er cirka 1/3 færre stillinger opslået i forhold til normalt - og på nogle områder er aktiviteten meget lille. Er der ikke opslået stillinger inden for dit normale fagområde, skal du derfor søge andre stillinger, du kan udføre. Det kan også være nødvendigt at søge geografisk bredere, hvis du har mulighed for det.

Er du i arbejdsfordeling eller på vej i job?

Når du er i en arbejdsfordelingsordning, hvor du og kollegerne er gået ned i tid i en periode, hvor du til gengæld får supplerende dagpenge, skal du fra den 27. maj som udgangspunkt også være aktivt abejdssøgende. Men hvis din arbejdsfordeling stopper inden for de næste 6 uger, kan du kontakte dit Jobcenter og bede om at blive omfattet af ordningen ’Mindre intensiv indsats’. Når dit jobcenter har godkendt dette, behøver du ikke længere søge job og joblogge. Det samme er i øvrigt tilfældet, hvis man ikke er i arbejdsfordeling, men starter fuldtidsarbejde, går på barsel, efterløn eller folkepensioninden for de næste 6 uger.

Møder hos CA og i Jobcentret

I CA har vi besluttet, at vi indtil videre kun indkalder dig til telefoniske eller digitale møder. Det gør vi af hensyn til din og vores medarbejderes sikkerhed og tryghed.

Bor du øst for Storebælt vil alle samtaler og møder med jobcentrene også foregå telefonisk eller digitalt indtil den 15. juni.

Derefter kan jobcentrene i øst selv vælge om de vil indkalde dig til fysiske møder eller om det skal foregå telefonisk eller digitalt. Ligesom dett har foregået i vest siden den 27. maj.

Det vil fremgå af din mødeindkaldelse, om der er tale om et fysisk, telefonisk eller digitalt møde. 

Aktivering og virksomhedsrettede tilbud

Du har igen ret og pligt til at deltage i virksomhedsrettede tilbud.

Bor du øst for Storebælt, har du dog kun pligt til at deltage ved fysisk fremmøde, når det gælder tilbud om virksomhedspraktik eller løntilskud. Andre tilbud har du kun pligt til at deltage i, hvis de kan afholdes digitalt, dvs. uden fysisk fremmøde på virksomheden.

Du kan dog godt frivilligt aftale et tilbud med dit jobcenter, der indebærer fysisk fremmøde - hvis du gør det, har du pligt til at gennemføre dette tilbud.

r du allerede startet i løntilskud eller virksomhedspraktik inden 20. marts 2020, må du godt ophøre i dette tilbud, hvis det kræver fysisk fremmøde at fortsætte i aktiviteten. Hvis du er i Risikogruppe eller har børnepasningsproblemer pga Corona

Der er særlige undtagelser for at holde fysiske møder med CA og jobcentrene, hvis du er i Risikogruppen for COVID-19-smitte eller hvis du har børnepasningsproblemer på grund af Corona-krisen. Det kan du læse mere om i CA's Corona-FAQ for ledige

Dit forbrug af din dagpengeret er stadig suspenderet

På grund af Corona-krisen har du fået forlænget din dagpengeret, så du i perioden fra 1. marts og frem til og med den 30. juni 2020 ikke bruger af din ret til dagpenge. Din ret til supplerende dagpenge bruger du ikke af i ugerne 9 – 26. Denne forlængelse gælder stadig, selvom du nu skal være aktivt jobsøgende.