Digitalt overblik

Du kan på jobnet.dk få digital adgang til flere oplysninger om dine dagpenge og din dagpengeret. Oplysningerne bliver løbende opdateret. 

Du vil f.eks. kunne se, hvor mange arbejdstimer du har haft, som du kan bruge til en ny dagpengeret eller til at forlænge din dagpengeperiode med, hvis det bliver aktuelt. 

Du vil også kunne se, hvor mange timer du skal nå at arbejde, for at undgå at blive trukket for en karensdag. 

Herudover vil du løbende kunne se, hvor mange timer du har brugt af din dagpengeret, og hvor mange timer du har tilbage.

Her ser du eksempler på det nye grafiske overblik

 

Decorative
Decorative