Barsel under ledighed

Som forælder har du ret til barselsorlov

Som mor til barnet har du ret til barselsorlov fire uger før forventet termin og op til et år efter fødslen.

Som far til barnet kan du holde to uges barselsorlov i direkte tilknytning til barnets fødsel. Kontakt Udbetaling Danmark for nærmere information.

32 ugers forældreorlov til deling

Fra barnet er 14 uger gammelt, har moderen og faderen tilsammen ret til 32 ugers forældreorlov med fulde dagpenge, som I frit kan fordele mellem jer.

I kan vælge at holde orloven sammen eller i forlængelse af hinanden. Du kan få nærmere information om barselsreglerne på https://www.borger.dk/familie-og-boern/Barsel-oversigt​ eller på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Barselsdagpenge

Udbetaling Danmark betaler dig dagpenge i din barselsperiode efter samme sats som dine ydelser fra CA a-kasse. Hvis du går direkte fra arbejde på barsel, og hvis du arbejder på nedsat tid, skal du dog være opmærksom på, at din sats kan være lavere end din dagpengesats. Arbejder du for eksempel 30 timer per uge, vil din sats være 30/37 af maks. satsen.

Ansøgningsprocedure ved barselsorlov

Hvis du ikke er ledig, skal din arbejdsgiver udfylde en blanket ved navn DP400a og sende den til Udbetaling Danmark.

Besked til Jobcentret og CA

Hvis du er ledig, skal du kontakte CA a-kasse og dit Jobcenter, inden du starter din barsel. Dit Jobcenter vil afmelde dig som ledig, og så snart vi har fået besked om din barsel, sender vi en elektronisk besked til Udbetaling Danmark. Når Udbetaling Danmark modtager oplysningerne, sender de kopi af vores oplysninger til dig, så du kan bekræfte oplysningerne.

Efter din barselsorlov

Hvis du er ledig, når din barsel er slut, skal du tilmelde dig som ledig på Jobnet og sende CA a-kasse en kopi af din sidste udbetalingsspecifikation fra Udbetaling Danmark. For at få ret til dagpenge skal du desuden have pasningsmulighed til dit barn og igen være til rådighed for arbejdsmarkedet.